fb50

Menu

„Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w konferencji w ramach projektu pt. „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” odbywającej się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród uczestników znalazła się także prezes Stowarzyszenia „Nie Tylko Dla Rodziny”.
W trakcie konferencji mówiono m.in. o celach, założeniach i korzyściach dla organizacji pozarządowych z przystąpienia do projektu oraz dotacjach wspierających rozwój społeczności lokalnych i powstania aktywnych grup działających na rzecz wspólnego dobra.
Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego mówiła o możliwości finansowania działań edukacyjnych i społecznych dla działających organizacji, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego. Nie zabrakło także tematów dotyczących zmian prawnych i instytucjonalnych w III sektorze po 20 maja dla organizacji istniejących i nowoutworzonych oraz zagadnień dotyczących inicjatyw i ruchów społecznościowych, jako nowego wymiaru społeczeństwa obywatelskiego.
W konferencji odbywającej się w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała prezes Dorota Kotarba. Uczestniczyła także w Walnym Zebraniu sprawozdawczym członków Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, na którym udzielono m.in. absolutorium zarządowi za 2015 rok.

logo krainabobasa